0x.sk


Majiteľ: TEFA-0568
Stav domény: OK
Doména je platná do 01.01.2021
Registrátorom domény je INCZ-0001

NS server: ns.forpsi.net
NS server: ns.forpsi.it
NS server: ns.forpsi.cz
NS server: ns.forpsi.us
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 3 domény ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 25678 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
02.09.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 16.09.2010
- Zmena NS servera -> dns.domains.sk
- Zmena NS servera -> sns.domains.sk
17.09.2010
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 01.10.2010
02.10.2010
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 30.10.2010
- Zmena registrátora domény IPEK-0001 ->
- Zmena NS servera dns.domains.sk ->
- Zmena NS servera sns.domains.sk ->
31.10.2010
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 01.11.2010
01.11.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 15.11.2010
- Zmena držiteľa domény TOMA-0054 -> COMP-0123
- Zmena NS servera -> ns.kraxnet.cz
- Zmena NS servera -> ns.kraxnet.com
02.11.2010
!
16.11.2010
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 30.11.2010
16.11.2010
- Zmena NS servera ns.kraxnet.cz -> ns1.dnparking.sk
- Zmena NS servera ns.kraxnet.com -> ns2.dnparking.sk
01.12.2010
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 29.12.2010
- Zmena registrátora domény COMP-0123 ->
- Zmena NS servera ns1.dnparking.sk ->
- Zmena NS servera ns2.dnparking.sk ->
30.12.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 13.01.2011
- Zmena NS servera -> ns1.dnparking.sk
- Zmena NS servera -> ns2.dnparking.sk
14.01.2011
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 28.01.2011
29.01.2011
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 26.02.2011
- Zmena registrátora domény COMP-0123 ->
- Zmena NS servera ns1.dnparking.sk ->
- Zmena NS servera ns2.dnparking.sk ->
27.02.2011
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 28.02.2011
01.01.2015
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 15.01.2015
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
02.01.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 31.12.2015
03.12.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.12.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
01.01.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 31.12.2016
03.12.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.12.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
26.12.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 31.12.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 01.01.2018
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
18.12.2017
- Doména platná do 01.01.2019
21.12.2018
- Doména platná do 01.01.2020
13.12.2019
- Doména platná do 01.01.2021
30.06.2020
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 -> INCZ-0001


v.1.1.3