123u.sk


Majiteľ: 123U-0001-4623
Stav domény: OK
Doména je platná do 16.08.2020
Registrátorom domény je INCZ-0001

NS server: ns1.123u.sk
NS server: ns2.123u.sk
Web archiv (5)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 7 domén ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 25861 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
27.08.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2008
- Zmena NS servera -> ns.exohosting.sk
- Zmena NS servera -> ns1.exohosting.sk
- Zmena NS servera -> ns3.exohosting.sk
18.07.2008
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.08.2008
- Zmena stavu na DOM_LNOT
06.08.2008
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2009
18.07.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.08.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2010
18.07.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.08.2010
- Zmena stavu na DOM_LNOT
02.08.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2011
18.07.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.08.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2012
11.07.2012
- Zmena stavu na DOM_TRAN
- Doména platná do 25.07.2012
- Zmena registrátora domény EXOT-0004 -> WEBS-0001
13.07.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2012
19.07.2012
- Doména platná do 15.08.2013
02.08.2012
- Zmena NS servera ns.exohosting.sk -> ns1.websupport.sk
- Zmena NS servera ns1.exohosting.sk -> ns2.websupport.sk
- Zmena NS servera ns3.exohosting.sk -> ns3.websupport.sk
18.07.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
02.08.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2014
18.07.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.08.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
04.08.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2015
18.07.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.08.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
05.08.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2016
13.04.2016
- Zmena držiteľa domény JANA-0175 -> 123U-0001
- Zmenene IČO 40694160 -> 46660241
15.04.2016
- Zmena stavu na DOM_TRAN
- Doména platná do 28.04.2016
- Zmena registrátora domény WEBS-0001 -> ISKI-0001
15.04.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2016
19.04.2016
- Zmena NS servera ns1.websupport.sk -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns2.websupport.sk -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns3.websupport.sk -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
18.07.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
20.07.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2017
18.07.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
19.07.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.08.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 16.08.2018
- Zmena držiteľa domény 123U-0001 -> 123U-0001-4623
- Zmenene IČO 46660241 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
22.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
19.07.2018
- Doména platná do 16.08.2019
22.07.2019
- Doména platná do 16.08.2020
04.10.2019
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns1.123u.sk
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns2.123u.sk
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->
30.06.2020
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 -> INCZ-0001v.1.1.3