123zorbing.sk


Majiteľ: EDEN-0006
Stav domény: OK
Doména je platná do 18.08.2020
Registrátorom domény je INCZ-0001

NS server: ns.forpsi.net
NS server: ns.forpsi.it
NS server: ns.forpsi.cz
NS server: ns.forpsi.us
Web archiv (3)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 4 domény ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 25784 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
28.07.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 11.08.2010
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
31.07.2010
!
03.08.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.07.2011
29.06.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.07.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
20.07.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.07.2012
29.06.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.07.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
28.07.2012
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 11.08.2012
03.08.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.07.2013
29.06.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.07.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
23.07.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.07.2014
29.06.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.07.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
28.07.2014
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 11.08.2014
12.08.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.07.2015
29.06.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.07.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
28.07.2015
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 11.08.2015
12.08.2015
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 09.09.2015
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.it ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->
18.08.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.08.2016
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
20.07.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
03.08.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
18.08.2016
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 01.09.2016
23.08.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.08.2017
20.07.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
03.08.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
18.08.2017
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 01.09.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na P
- Doména platná do 18.08.2017
- Zmenene IČO 36374351 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
22.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 18.08.2018
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
25.08.2018
- Doména platná do 18.08.2019
04.09.2019
- Doména platná do 18.08.2020
30.06.2020
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 -> INCZ-0001v.1.1.3