air-taxi.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne air-taxi.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
23.11.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 07.12.2010
- Zmena NS servera -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera -> ns2.dnsbackup.net
25.11.2010
!
08.12.2010
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 22.12.2010
13.12.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 22.11.2011
26.10.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
08.11.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
23.11.2011
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 07.12.2011
24.11.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 22.11.2012
26.10.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
08.11.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
09.11.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 22.11.2013
26.10.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
08.11.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
23.11.2013
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 07.12.2013
28.11.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 22.11.2014
26.10.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
08.11.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
23.11.2014
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 07.12.2014
02.12.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 22.11.2015
09.01.2015
- Zmena registrátora domény YEGO-0001 -> WEBG-0001
26.10.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
08.11.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
23.11.2015
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 07.12.2015
07.12.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 22.11.2016
26.10.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
08.11.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 22.11.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 23.11.2017
- Zmenene IČO 45252033 ->
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
05.09.2017
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
06.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
07.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
09.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
10.09.2017
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
11.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
23.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
25.09.2017
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
26.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
28.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
22.11.2017
- Doména platná do 23.11.2018
12.01.2019
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény AIRT-0014 ->
- Zmena registrátora domény WEBG-0001 ->
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk ->
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk ->
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net ->
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net ->v.1.1.3