aquazorbing.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne aquazorbing.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
21.06.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 05.07.2010
- Zmena NS servera -> dns.domains.sk
- Zmena NS servera -> sns.domains.sk
23.06.2010
!
25.06.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2011
23.05.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
30.05.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2012
23.05.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
13.06.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2013
23.05.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.06.2013
- Zmena NS servera dns.domains.sk -> ns1.webhouse.sk
- Zmena NS servera sns.domains.sk -> ns2.webhouse.sk
06.06.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
19.06.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2014
23.05.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
09.06.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2015
23.05.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
21.06.2015
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 05.07.2015
06.07.2015
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 03.08.2015
- Zmena registrátora domény IPEK-0001 ->
- Zmena NS servera ns1.webhouse.sk ->
- Zmena NS servera ns2.webhouse.sk ->
06.07.2015
- Zmena NS servera -> ns1.webhouse.sk
- Zmena NS servera -> ns2.webhouse.sk
04.08.2015
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 05.08.2015
- Zmena NS servera ns1.webhouse.sk ->
- Zmena NS servera ns2.webhouse.sk ->
05.08.2015
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 19.08.2015
- Zmena držiteľa domény IPEK-0001 -> AEME-0001
- Zmena NS servera -> ns.look4.sk
- Zmena NS servera -> ns.kio.sk
06.08.2015
- Zmenene IČO 36743852 -> 36291803
20.08.2015
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 03.09.2015
04.09.2015
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 02.10.2015
- Zmena registrátora domény LOOK-0004 ->
- Zmena NS servera ns.look4.sk ->
- Zmena NS servera ns.kio.sk ->
02.10.2015
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 16.10.2015
- Zmena NS servera -> ns1.dnparking.sk
- Zmena NS servera -> ns2.dnparking.sk
17.10.2015
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 31.10.2015
22.10.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.10.2016
30.10.2015
- Zmena NS servera ns1.dnparking.sk -> ns1.sk-nik.sk
- Zmena NS servera ns2.dnparking.sk -> ns2.sk-nik.sk
03.09.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.09.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
21.09.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.10.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 02.10.2017
- Zmena držiteľa domény AEME-0001 -> AEME-0001-3891
- Zmenene IČO 36291803 ->
- Zmena NS servera ns1.sk-nik.sk -> ns2.sk-nik.sk
- Zmena NS servera ns2.sk-nik.sk -> ns1.sk-nik.sk
05.09.2017
- Zmena NS servera ns2.sk-nik.sk -> ns1.sk-nik.sk
- Zmena NS servera ns1.sk-nik.sk -> ns2.sk-nik.sk
24.09.2017
- Zmena držiteľa domény AEME-0001-3891 -> STAN-0022-3891
25.09.2017
- Zmena NS servera ns1.sk-nik.sk -> ns2.sk-nik.sk
- Zmena NS servera ns2.sk-nik.sk -> ns1.sk-nik.sk
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns2.sk-nik.sk -> ns1.sk-nik.sk
- Zmena NS servera ns1.sk-nik.sk -> ns2.sk-nik.sk
11.11.2017
- Doména platná do 02.10.2018
- Zmena registrátora domény EVAH-0016 -> STAN-0022
31.08.2018
- Zmena držiteľa domény STAN-0022-3891 -> H637573
11.11.2018
- Doména platná do 02.10.2019
03.10.2019
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény H637573 ->
- Zmena registrátora domény STAN-0022 ->
- Zmena NS servera ns1.sk-nik.sk ->
- Zmena NS servera ns2.sk-nik.sk ->v.1.1.3