barovestolicky.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne barovestolicky.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
10.04.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.10.2007
- Zmena NS servera -> dns.cbsoft.sk
- Zmena NS servera -> sns.cbsoft.sk
19.09.2007
- Zmena stavu na DOM_WARN
03.10.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.10.2008
19.09.2008
- Zmena stavu na DOM_WARN
30.09.2008
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.10.2009
19.09.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
03.10.2009
- Zmena stavu na DOM_LNOT
05.10.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.10.2010
19.09.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
27.09.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.10.2011
19.09.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
28.09.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.10.2012
19.09.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
25.09.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 17.10.2013
19.09.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
03.10.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
18.10.2013
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 01.11.2013
02.11.2013
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 30.11.2013
- Zmena registrátora domény CBSO-0002 ->
- Zmena NS servera dns.cbsoft.sk ->
- Zmena NS servera sns.cbsoft.sk ->
02.11.2013
- Zmena NS servera -> dns.cbsoft.sk
- Zmena NS servera -> sns.cbsoft.sk
01.12.2013
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 02.12.2013
- Zmena NS servera dns.cbsoft.sk ->
- Zmena NS servera sns.cbsoft.sk ->
02.12.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2014
- Zmena držiteľa domény WTIA-0001 -> TOMS-0049
- Zmena NS servera -> ns.inetadmin.eu
- Zmena NS servera -> ns.inetadmin.sk
- Zmena NS servera -> ns.inetadmin.cz
03.12.2013
- Zmenene IČO 36419958 -> 45394024
19.02.2014
- Zmena NS servera ns.inetadmin.eu -> ns41.rookdns.com
- Zmena NS servera ns.inetadmin.sk -> ns42.rookdns.com
- Zmena NS servera ns.inetadmin.cz ->
26.02.2014
- Zmena držiteľa domény TOMS-0049 -> VENT-0022
- Zmenene IČO 45394024 -> 47593598
03.11.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
04.11.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2015
22.11.2014
- Zmena NS servera ns41.rookdns.com -> ns.inetadmin.eu
- Zmena NS servera ns42.rookdns.com -> ns.inetadmin.sk
- Zmena NS servera -> ns.inetadmin.cz
17.09.2015
- Zmena NS servera ns.inetadmin.eu -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera ns.inetadmin.sk -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.inetadmin.cz -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera -> ns.wedos.com
03.11.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
04.11.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2016
03.11.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
04.11.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 02.12.2017
- Zmenene IČO 47593598 ->
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.eu
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.net
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.eu
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.cz
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.eu
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.cz
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.cz
22.09.2017
- Zmena držiteľa domény VENT-0022 -> ELB-85QH661VO0U4
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.cz
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.net
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.com
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.cz
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.net
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.com
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.wedos.eu -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera ns.wedos.cz -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera ns.wedos.com -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera ns.wedos.net -> ns.wedos.com
24.11.2017
- Doména platná do 02.12.2018
12.01.2019
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény ELB-85QH661VO0U4 ->
- Zmena registrátora domény ELBI-0002 ->
- Zmena NS servera ns.wedos.net ->
- Zmena NS servera ns.wedos.eu ->
- Zmena NS servera ns.wedos.cz ->
- Zmena NS servera ns.wedos.com ->v.1.1.3