danubiabeach.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne danubiabeach.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
30.10.2006
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2007
- Zmena NS servera -> isp.swan.sk
- Zmena NS servera -> ns.swan.sk
28.10.2007
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.10.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2008
28.10.2008
- Doména platná do 24.11.2009
27.10.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
05.11.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2010
28.10.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
05.11.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2011
28.10.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
04.11.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2012
28.10.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
10.11.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
12.11.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2013
14.11.2012
- Zmena NS servera isp.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
- Zmena NS servera ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera -> auth4.ns.swan.sk
28.10.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
31.10.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2014
28.10.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
28.10.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2015
27.10.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.10.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2016
18.12.2015
- Zmena registrátora domény SWAN-0002 -> SWAN-0004
28.10.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
07.11.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 24.11.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 25.11.2017
- Zmenene IČO 31369596 ->
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
05.09.2017
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
06.09.2017
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
07.09.2017
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
08.09.2017
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
10.09.2017
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
11.09.2017
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
22.09.2017
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
23.09.2017
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
25.09.2017
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
27.09.2017
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk -> auth1.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk -> auth2.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk -> auth3.ns.swan.sk
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk -> auth4.ns.swan.sk
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
26.10.2017
- Doména platná do 25.11.2018
12.01.2019
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény DANU-0001 ->
- Zmena registrátora domény SWAN-0004 ->
- Zmena NS servera auth1.ns.swan.sk ->
- Zmena NS servera auth2.ns.swan.sk ->
- Zmena NS servera auth3.ns.swan.sk ->
- Zmena NS servera auth4.ns.swan.sk ->


v.1.1.3