darujmi.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne darujmi.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
02.12.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2011
- Zmena NS servera -> ns0.atlantis.sk
- Zmena NS servera -> ns1.atlantis.sk
04.12.2010
!
03.11.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.11.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
23.11.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2012
08.03.2012
- Zmena držiteľa domény ASYS-0003 -> LECR-0002
- Zmenene IČO 35844230 -> 35797037
20.03.2012
- Zmena stavu na DOM_TRAN
- Doména platná do 03.04.2012
- Zmena registrátora domény ASYS-0003 -> IVAN-0789
- Zmena NS servera ns0.atlantis.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns1.atlantis.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera -> ns.platon.org
- Zmena NS servera -> dns.platon.org
29.03.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2012
03.11.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.11.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
26.11.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2013
03.11.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.11.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
01.12.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2014
18.12.2013
- Zmena registrátora domény IVAN-0789 -> IPEK-0001
03.11.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.11.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
18.11.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2015
03.11.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.11.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
26.11.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2016
03.11.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.11.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
28.11.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.12.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 02.12.2017
- Zmenene IČO 35797037 ->
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
07.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
10.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
12.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
22.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
23.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
15.11.2017
- Doména platná do 02.12.2018
21.11.2018
- Doména platná do 02.12.2019
03.12.2019
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény LECR-0002 ->
- Zmena registrátora domény IPEK-0001 ->
- Zmena NS servera ns.platon.sk ->
- Zmena NS servera dns.platon.sk ->
- Zmena NS servera ns.platon.org ->
- Zmena NS servera dns.platon.org ->v.1.1.3