e-aqua.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne e-aqua.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
31.12.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 30.12.2017
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
03.01.2017
!
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 31.12.2017
- Zmenene IČO 37047906 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
22.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
14.02.2018
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény JOZE-2796 ->
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.it ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->


v.1.1.3