kvetydonaska.sk


Majiteľ: WEDOS-SA9-27933
Stav domény: OK
Doména je platná do 16.10.2019
Registrátorom domény je REG-361069

NS server: dns1.zutom.com
NS server: dns2.zutom.com
Web archiv (5)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 1 doménu ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 7342 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
19.09.2006
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2007
- Zmena NS servera -> dns.acs.sk
- Zmena NS servera -> dns2.acs.sk
- Zmena NS servera -> dns3.acs.sk
17.09.2007
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.10.2007
- Zmena stavu na DOM_LNOT
03.10.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2008
21.02.2008
- Zmena držiteľa domény PETE-0675 -> SKET-0001
- Zmenene IČO 32100493 -> 35877529
17.09.2008
- Zmena stavu na DOM_WARN
24.09.2008
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2009
17.09.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
22.09.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2010
17.09.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2011
07.10.2010
- Zmena stavu na DOM_TRAN
- Doména platná do 21.10.2010
- Zmena registrátora domény ACSI-0001 -> ZUTO-0002
- Zmena NS servera dns.acs.sk -> ns1.zutom.com
- Zmena NS servera dns2.acs.sk -> ns2.zutom.com
- Zmena NS servera dns3.acs.sk ->
11.10.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2011
17.09.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
20.09.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2012
17.09.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
24.09.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2013
17.09.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.10.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2014
17.09.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
25.09.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2015
17.09.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.10.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
06.10.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2016
17.09.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
23.09.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.10.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 16.10.2017
- Zmena držiteľa domény SKET-0001 -> SKET-0001-1911
- Zmenene IČO 35877529 ->
- Zmena NS servera ns1.zutom.com -> ns2.zutom.com
- Zmena NS servera ns2.zutom.com -> ns1.zutom.com
05.09.2017
- Zmena NS servera ns2.zutom.com -> ns1.zutom.com
- Zmena NS servera ns1.zutom.com -> ns2.zutom.com
27.09.2017
- Doména platná do 16.10.2018
- Zmena NS servera ns1.zutom.com -> ns2.zutom.com
- Zmena NS servera ns2.zutom.com -> ns1.zutom.com
28.09.2017
- Zmena NS servera ns2.zutom.com -> ns1.zutom.com
- Zmena NS servera ns1.zutom.com -> ns2.zutom.com
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
02.03.2018
- Zmena NS servera ns1.zutom.com -> dns1.zutom.com
- Zmena NS servera ns2.zutom.com -> dns2.zutom.com
02.10.2018
- Doména platná do 16.10.2019
- Zmena držiteľa domény SKET-0001-1911 -> WEDOS-HAD-271372
- Zmena registrátora domény ZUTO-0002 -> REG-361069
28.11.2018
- Zmena držiteľa domény WEDOS-HAD-271372 -> WEDOS-XGL-278310
06.12.2018
- Zmena držiteľa domény WEDOS-XGL-278310 -> WEDOS-SA9-279332v.1.1.3