luwak.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne luwak.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
12.04.2011
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 26.04.2011
- Zmena NS servera -> ns.exohosting.sk
- Zmena NS servera -> ns1.exohosting.sk
- Zmena NS servera -> ns3.exohosting.sk
14.04.2011
!
17.04.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 11.04.2012
14.03.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
28.03.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 11.04.2013
08.12.2012
- Zmena NS servera ns.exohosting.sk -> ns1.websupport.sk
- Zmena NS servera ns1.exohosting.sk -> ns2.websupport.sk
- Zmena NS servera ns3.exohosting.sk -> ns3.websupport.sk
14.12.2012
- Zmena stavu na DOM_TRAN
- Doména platná do 28.12.2012
- Zmena registrátora domény EXOT-0004 -> WEBS-0001
17.12.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 11.04.2013
14.03.2013
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 28.03.2013
- Zmena registrátora domény WEBS-0001 -> EXOT-0004
28.03.2013
- Zmena NS servera ns1.websupport.sk -> ns.exohosting.sk
- Zmena NS servera ns2.websupport.sk -> ns1.exohosting.sk
- Zmena NS servera ns3.websupport.sk -> ns3.exohosting.sk
28.03.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.03.2014
13.02.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
15.02.2014
- Zmena NS servera ns1.exohosting.sk -> ns1.exohosting.eu
- Zmena NS servera ns3.exohosting.sk -> ns3.exohosting.cz
27.02.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
14.03.2014
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 28.03.2014
28.03.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.03.2015
13.02.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
27.02.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
14.03.2015
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 28.03.2015
29.03.2015
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 26.04.2015
- Zmena registrátora domény EXOT-0004 ->
- Zmena NS servera ns.exohosting.sk ->
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu ->
- Zmena NS servera ns3.exohosting.cz ->
20.04.2015
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 04.05.2015
- Zmena NS servera -> ns.exohosting.sk
- Zmena NS servera -> ns1.exohosting.eu
- Zmena NS servera -> ns3.exohosting.cz
04.05.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 19.04.2016
22.03.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
05.04.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
18.04.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 19.04.2017
22.03.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
05.04.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
18.04.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 19.04.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 20.04.2018
- Zmenene IČO 44603746 ->
- Zmena NS servera ns.exohosting.sk -> ns1.exohosting.eu
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu -> ns.exohosting.sk
05.09.2017
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu -> ns3.exohosting.cz
- Zmena NS servera ns3.exohosting.cz -> ns1.exohosting.eu
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.exohosting.sk -> ns1.exohosting.eu
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu -> ns.exohosting.sk
08.09.2017
- Zmena NS servera ns3.exohosting.cz -> ns1.exohosting.eu
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu -> ns3.exohosting.cz
09.09.2017
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu -> ns.exohosting.sk
- Zmena NS servera ns3.exohosting.cz -> ns1.exohosting.eu
- Zmena NS servera ns.exohosting.sk -> ns3.exohosting.cz
10.09.2017
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu -> ns3.exohosting.cz
- Zmena NS servera ns3.exohosting.cz -> ns1.exohosting.eu
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns3.exohosting.cz -> ns1.exohosting.eu
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu -> ns3.exohosting.cz
25.04.2018
- Doména platná do 20.04.2019
17.04.2019
- Doména platná do 20.04.2020
06.06.2020
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény RSFM-0001 ->
- Zmena registrátora domény EXOT-0004 ->
- Zmena NS servera ns.exohosting.sk ->
- Zmena NS servera ns1.exohosting.eu ->
- Zmena NS servera ns3.exohosting.cz ->v.1.1.3