ornamentum.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne ornamentum.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
11.07.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 25.07.2010
- Zmena NS servera -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera -> ns2.nameserver.sk
13.07.2010
!
25.07.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 10.07.2011
12.06.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.06.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 10.07.2012
12.06.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
26.06.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
03.07.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 10.07.2013
13.06.2013
- Doména platná do 10.07.2014
12.06.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
24.06.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 10.07.2015
09.01.2015
- Zmena registrátora domény YEGO-0001 -> WEBG-0001
13.06.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.06.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 10.07.2016
12.06.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
21.06.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 10.07.2017
12.06.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
15.06.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 10.07.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 11.07.2018
- Zmena držiteľa domény JARO-0015 -> JARO-0015-3959
- Zmenene IČO 35001208 ->
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
06.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
07.09.2017
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
08.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
09.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
10.09.2017
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
11.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
12.09.2017
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.nameserver.sk
22.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
23.09.2017
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
25.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
27.09.2017
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
19.06.2018
- Doména platná do 11.07.2019
18.06.2019
- Doména platná do 11.07.2020
16.09.2020
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény JARO-0015-3959 ->
- Zmena registrátora domény WEBG-0001 ->
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net ->
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net ->
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk ->
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk ->v.1.1.3