peto-hajsky.sk


Majiteľ: PEOH-0001
Stav domény: OK
Doména je platná do 21.11.2020
Registrátorom domény je INCZ-0001

NS server: ns.forpsi.net
NS server: ns.forpsi.it
NS server: ns.forpsi.cz
NS server: ns.forpsi.us
Web archiv (2)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 1 doménu ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 26363 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
21.11.2011
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 05.12.2011
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
23.11.2011
!
06.12.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.11.2012
24.10.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.11.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.11.2013
24.10.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
30.10.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.11.2014
24.10.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.11.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
10.11.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.11.2015
24.10.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.11.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
10.11.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.11.2016
25.10.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
25.10.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.11.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 21.11.2017
- Zmenene IČO 44314248 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
22.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
02.11.2017
- Doména platná do 21.11.2018
22.10.2018
- Doména platná do 21.11.2019
31.10.2019
- Doména platná do 21.11.2020
30.06.2020
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 -> INCZ-0001v.1.1.3