petrovsky.sk


Majiteľ: KARO-0417
Stav domény: OK
Doména je platná do 05.05.2021
Registrátorom domény je INCZ-0001

NS server: ns.forpsi.net
NS server: ns.forpsi.it
NS server: ns.forpsi.cz
NS server: ns.forpsi.us
Web archiv (2)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 1 doménu ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 26271 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
06.05.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 04.05.2012
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
07.05.2011
!
06.04.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.04.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 04.05.2013
06.04.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
20.04.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
25.04.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 04.05.2014
06.04.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
20.04.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
29.04.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 04.05.2015
06.04.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
14.04.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 04.05.2016
06.04.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
20.04.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
26.04.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 04.05.2017
06.04.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
20.04.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
25.04.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 04.05.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 05.05.2018
- Zmenene IČO 10733906 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
10.04.2018
- Doména platná do 05.05.2019
09.04.2019
- Doména platná do 05.05.2020
20.04.2020
- Doména platná do 05.05.2021
30.06.2020
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 -> INCZ-0001v.1.1.3