petroyal.sk


Majiteľ: FORPSI-S504668
Stav domény: OK
Doména je platná do 13.08.2021
Registrátorom domény je INCZ-0001

NS server: ns.forpsi.net
NS server: ns.forpsi.it
NS server: ns.forpsi.cz
NS server: ns.forpsi.us
Web archiv (2)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 10 domén ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 26271 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
13.08.2012
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 27.08.2012
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
15.08.2012
!
17.08.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 12.08.2013
15.07.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
18.07.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 12.08.2014
15.07.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.07.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
31.07.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 12.08.2015
15.07.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
23.07.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 12.08.2016
15.07.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
20.07.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 12.08.2017
15.07.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
17.07.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 12.08.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 13.08.2018
- Zmenene IČO 44550430 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
11.06.2018
- Doména platná do 13.08.2019
15.07.2019
- Doména platná do 13.08.2020
05.05.2020
- Zmena držiteľa domény GIMB-0001 -> FORPSI-S504668
17.06.2020
- Doména platná do 13.08.2021
30.06.2020
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 -> INCZ-0001v.1.1.3