svet-hypotek.sk


V našich záznamoch nemáme informácie o doméne svet-hypotek.sk. Doména nieje zaregistrovaná alebo bola zaregistrovaná iba pred par hodinami. Ak máte záujem o registráciu domény môžete nás kontaktovať.

História domény

Zaznamenane zmeny
28.06.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 29.06.2008
- Zmena NS servera -> zero.matush-co.sk
- Zmena NS servera -> ns1.matush-co.sk
26.03.2008
- Zmena držiteľa domény MPSI-0001 -> SVET-0039
- Zmenene IČO 35750715 -> 36356964
01.06.2008
- Zmena stavu na DOM_WARN
15.06.2008
- Zmena stavu na DOM_LNOT
30.06.2008
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 14.07.2008
30.06.2008
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 29.06.2009
27.02.2009
- Zmena registrátora domény MATU-0017 -> SMIR-0001
28.02.2009
- Zmena NS servera zero.matush-co.sk -> ns.seal.sk
- Zmena NS servera ns1.matush-co.sk -> ns2.seal.sk
07.05.2009
- Zmena stavu na DOM_TRAN
- Doména platná do 21.05.2009
- Zmena registrátora domény SMIR-0001 -> MATU-0017
20.05.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 29.06.2009
01.06.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
- Zmena NS servera ns.seal.sk -> zero.matush-co.sk
- Zmena NS servera ns2.seal.sk -> ns1.matush-co.sk
15.06.2009
- Zmena stavu na DOM_LNOT
24.06.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 29.06.2010
05.02.2010
- Zmena NS servera zero.matush-co.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.matush-co.sk -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera -> ns2.dnsbackup.net
01.06.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
15.06.2010
- Zmena stavu na DOM_LNOT
21.06.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 05.07.2010
- Zmena registrátora domény MATU-0017 -> YEGO-0001
06.07.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2011
23.05.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
09.06.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2012
23.05.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
20.06.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2013
23.05.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
21.06.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2014
23.05.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
21.06.2014
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 05.07.2014
24.06.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2015
09.01.2015
- Zmena registrátora domény YEGO-0001 -> WEBG-0001
23.05.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
17.06.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2016
23.05.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
08.06.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2017
09.03.2017
- Zmena registrátora domény WEBG-0001 -> WSOI-0001
23.05.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
06.06.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
19.06.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 20.06.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 21.06.2018
- Zmenene IČO 36356964 ->
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
06.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
07.09.2017
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
09.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
10.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
11.09.2017
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
22.09.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
24.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
26.09.2017
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.nameserver.sk
28.09.2017
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns2.dnsbackup.net
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns1.dnsbackup.net
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns1.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns2.nameserver.sk
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns2.dnsbackup.net
24.10.2017
- Zmena NS servera ns1.nameserver.sk -> ns1.nshosting.eu
- Zmena NS servera ns2.nameserver.sk -> ns2.nshosting.eu
- Zmena NS servera ns1.dnsbackup.net -> ns1.relhosting.com
- Zmena NS servera ns2.dnsbackup.net -> ns2.relhosting.com
06.08.2018
- Doména platná do 06.08.2019
- Zmena držiteľa domény SVET-0039 -> A24C-13498
- Zmena registrátora domény WSOI-0001 -> ACTI-0024
- Zmena NS servera ns1.nshosting.eu -> alfa.ns.active24.cz
- Zmena NS servera ns2.nshosting.eu -> beta.ns.active24.cz
- Zmena NS servera ns1.relhosting.com -> gama.ns.active24.sk
- Zmena NS servera ns2.relhosting.com ->
30.08.2018
- Zmena NS servera alfa.ns.active24.cz -> andy.ns.cloudflare.com
- Zmena NS servera beta.ns.active24.cz -> uma.ns.cloudflare.com
- Zmena NS servera gama.ns.active24.sk ->
08.08.2019
- Doména platná do 06.08.2020
16.09.2020
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény A24C-13498 ->
- Zmena registrátora domény ACTI-0024 ->
- Zmena NS servera andy.ns.cloudflare.com ->
- Zmena NS servera uma.ns.cloudflare.com ->v.1.1.3