zabreh.sk


Majiteľ: WEDOS-2BG-26189
Stav domény: OK
Doména je platná do 11.07.2019
Registrátorom domény je REG-361069

NS server: ns.wedos.net
NS server: ns.wedos.cz
NS server: ns.wedos.eu
NS server: ns.wedos.com
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 1 doménu ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 6022 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
12.01.2017
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 26.01.2017
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
14.01.2017
!
27.01.2017
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 10.02.2017
11.02.2017
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 11.03.2017
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.it ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->
20.02.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 19.02.2018
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 20.02.2018
- Zmenene IČO 35826339 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
22.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
03.11.2017
- Zmena držiteľa domény ISKI-0001 -> H397109
04.04.2018
- Zmena stavu na zmazana
- Doména platná do
- Zmena držiteľa domény H397109 ->
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.it ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.us ->
11.07.2018
- Zmena stavu na OK
- Doména platná do 11.07.2019
- Zmena NS servera -> ns.wedos.net
- Zmena NS servera -> ns.wedos.cz
- Zmena NS servera -> ns.wedos.eu
- Zmena NS servera -> ns.wedos.com


v.1.1.3