zdravsieslovensko.sk


Majiteľ: Union zdravotna poistovna a.s.
Stav domény: OK
Doména je platná do 28.06.2019
Registrátorom domény je SLOV-1417

NS server: ns.platon.sk
NS server: dns.platon.sk
NS server: ns.platon.org
NS server: dns.platon.org
Web archiv (3)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 9 domén ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 2252 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
28.06.2010
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 12.07.2010
- Zmena NS servera -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera -> ns.platon.org
- Zmena NS servera -> dns.platon.org
30.06.2010
!
13.07.2010
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 27.07.2010
14.07.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2011
30.05.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.06.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
28.06.2011
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 12.07.2011
03.07.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2012
30.05.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.06.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
25.06.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2013
30.05.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
13.06.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
24.06.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2014
10.09.2013
- Zmena držiteľa domény PLAT-0008 -> UNIO-0017
- Zmenene IČO 36279129 -> 36284831
26.11.2013
- Zmena registrátora domény PLAT-0008 -> SLOV-0004
30.05.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.06.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2015
14.04.2015
- Zmena registrátora domény SLOV-0004 -> SLOV-1417
30.05.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
12.06.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2016
30.05.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
14.06.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
14.06.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2017
30.05.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
14.06.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
14.06.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 27.06.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 28.06.2018
- Zmenene IČO 36284831 ->
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
06.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
08.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
11.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
22.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> dns.platon.org
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
28.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> dns.platon.org
13.06.2018
- Doména platná do 28.06.2019v.1.1.3