zs4.sk


Majiteľ: DELN-0001-4623
Stav domény: OK
Doména je platná do 14.10.2018
Registrátorom domény je ISKI-0001

NS server: ns.forpsi.net
NS server: ns.forpsi.it
NS server: ns.forpsi.cz
NS server: ns.forpsi.us
Web archiv (3)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 49 domén ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 22446 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
14.10.2009
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 28.10.2009
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
16.10.2009
!
28.10.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2010
15.09.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2010
- Zmena stavu na DOM_LNOT
01.10.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2011
15.09.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
11.10.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2012
15.09.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
08.10.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2013
15.09.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
10.10.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2014
15.09.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
02.10.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2015
15.09.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
08.10.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2016
15.09.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
29.09.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
10.10.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 13.10.2017
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 14.10.2017
- Zmena držiteľa domény DELN-0001 -> DELN-0001-4623
- Zmenene IČO 36341746 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.us
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.it
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.us
12.10.2017
- Doména platná do 14.10.2018v.1.1.3