zuzanas.sk


Majiteľ: RECR-0001-4623
Stav domény: OK
Doména je platná do 24.03.2019
Registrátorom domény je ISKI-0001

NS server: ns.forpsi.net
NS server: ns.forpsi.it
NS server: ns.forpsi.cz
NS server: ns.forpsi.cn
Web archiv (5)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 18 domén ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 22733 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
15.01.2007
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.02.2008
- Zmena NS servera -> ns1.lugera.com
- Zmena NS servera -> ns2.lugera.com
04.01.2008
- Zmena stavu na DOM_WARN
18.01.2008
- Zmena stavu na DOM_LNOT
02.02.2008
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 16.02.2008
05.02.2008
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 01.02.2009
04.01.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
18.01.2009
- Zmena stavu na DOM_LNOT
02.02.2009
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 16.02.2009
17.02.2009
- Zmena stavu na DOM_HELD
- Doména platná do 17.03.2009
- Zmena registrátora domény LUGE-0001 ->
18.03.2009
- Zmena stavu na DOM_DEL
- Doména platná do 19.03.2009
24.03.2009
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 07.04.2009
- Zmena držiteľa domény LUGE-0001 -> RECR-0001
- Zmenene IČO 34140620 -> 36340715
- Zmena NS servera ns1.lugera.com -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns2.lugera.com -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cn
26.03.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2010
23.02.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
03.03.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2011
23.02.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.03.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
15.03.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2012
24.02.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.03.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
12.03.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2013
23.02.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.03.2013
- Zmena stavu na DOM_LNOT
11.03.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2014
23.02.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.03.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
13.03.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2015
23.02.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.03.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
11.03.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2016
24.02.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.03.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2017
23.02.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
09.03.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
24.03.2017
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 07.04.2017
28.03.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 23.03.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 24.03.2018
- Zmena držiteľa domény RECR-0001 -> RECR-0001-4623
- Zmenene IČO 36340715 ->
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cn
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.cz
05.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cn
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.cn
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.cn
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.it
10.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.cn
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
22.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cn
24.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cn
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.cz
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cn
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.net
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera ns.forpsi.cn -> ns.forpsi.cz
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.forpsi.cn
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.forpsi.it
- Zmena NS servera ns.forpsi.it -> ns.forpsi.cz
13.03.2018
- Doména platná do 24.03.2019v.1.1.3