zuzzano.sk


Majiteľ: PLATON-RACRAC
Stav domény: OK
Doména je platná do 22.07.2020
Registrátorom domény je PLAT-0008

NS server: ns.platon.sk
NS server: dns.platon.sk
NS server: ns.platon.org
NS server: dns.platon.org
Web archiv (2)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 1 doménu ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 2643 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
22.07.2011
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 05.08.2011
- Zmena NS servera -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera -> ns.platon.org
- Zmena NS servera -> dns.platon.org
06.08.2011
- Zmena stavu na DOM_DAKT
- Doména platná do 20.08.2011
08.08.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.07.2012
23.06.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
02.07.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.07.2013
23.06.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.07.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.07.2014
10.05.2014
- Zmena držiteľa domény PETE-2458 -> MICH-2357
23.06.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
07.07.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
22.07.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.07.2015
23.06.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
07.07.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.07.2016
23.06.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
07.07.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.07.2017
23.06.2017
- Zmena stavu na DOM_WARN
07.07.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 21.07.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 22.07.2018
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
05.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
07.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
11.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
12.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
22.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
24.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
25.09.2017
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
26.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.sk
27.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> dns.platon.org
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> ns.platon.org
28.09.2017
- Zmena NS servera dns.platon.org -> ns.platon.org
- Zmena NS servera ns.platon.org -> dns.platon.org
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
- Zmena NS servera ns.platon.org -> ns.platon.sk
- Zmena NS servera ns.platon.sk -> dns.platon.sk
- Zmena NS servera dns.platon.sk -> ns.platon.org
04.07.2018
- Doména platná do 22.07.2019
09.01.2019
- Zmena držiteľa domény MICH-2357 -> PLATON-RACRAC
11.07.2019
- Doména platná do 22.07.2020v.1.1.3