zvarfex.sk


Majiteľ: FEXP-0002-523
Stav domény: OK
Doména je platná do 16.01.2019
Registrátorom domény je REG-366213

NS server: ns.axfone.sk
NS server: ns.axfone.eu
NS server: ns.axfone.cz
Web archiv (5)
 

Majiteľ tejto domény vlastní celkovo 1 doménu ( Zobraziť )
Registrátor tejto domény je registrátorom 1137 domén. ( Zobraziť )


História domény

Zaznamenane zmeny
15.01.2008
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 29.01.2008
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.net
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.us
- Zmena NS servera -> ns.forpsi.cz
16.01.2008
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 14.01.2009
17.01.2008
!
17.12.2008
- Zmena stavu na DOM_WARN
31.12.2008
- Zmena stavu na DOM_LNOT
15.01.2009
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 29.01.2009
23.01.2009
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 14.01.2010
17.12.2009
- Zmena stavu na DOM_WARN
31.12.2009
- Zmena stavu na DOM_LNOT
15.01.2010
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 29.01.2010
18.01.2010
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 14.01.2011
17.12.2010
- Zmena stavu na DOM_WARN
31.12.2010
- Zmena stavu na DOM_LNOT
13.01.2011
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 14.01.2012
17.12.2011
- Zmena stavu na DOM_WARN
31.12.2011
- Zmena stavu na DOM_LNOT
10.01.2012
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 14.01.2013
17.12.2012
- Zmena stavu na DOM_WARN
31.12.2012
- Zmena stavu na DOM_LNOT
15.01.2013
- Zmena stavu na DOM_EXP
- Doména platná do 29.01.2013
17.01.2013
- Zmena stavu na DOM_TA
- Doména platná do 30.01.2013
- Zmena registrátora domény ISKI-0001 -> AXFO-0004
17.01.2013
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.01.2014
19.01.2013
- Zmena NS servera ns.forpsi.net -> ns.axfone.sk
- Zmena NS servera ns.forpsi.us -> ns.axfone.eu
- Zmena NS servera ns.forpsi.cz -> ns.axfone.cz
18.12.2013
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.01.2014
- Zmena stavu na DOM_LNOT
02.01.2014
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.01.2015
18.12.2014
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.01.2015
- Zmena stavu na DOM_LNOT
07.01.2015
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.01.2016
18.12.2015
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.01.2016
- Zmena stavu na DOM_LNOT
13.01.2016
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.01.2017
18.12.2016
- Zmena stavu na DOM_WARN
01.01.2017
- Zmena stavu na DOM_LNOT
12.01.2017
- Zmena stavu na DOM_OK
- Doména platná do 15.01.2018
04.09.2017
- Zmena stavu na L
- Doména platná do 16.01.2018
- Zmena držiteľa domény FEXP-0002 -> FEXP-0002-523
- Zmenene IČO 35768037 ->
06.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.sk -> ns.axfone.eu
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.cz
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.sk
08.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.cz
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.eu
09.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.sk
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.cz
- Zmena NS servera ns.axfone.sk -> ns.axfone.eu
12.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.sk -> ns.axfone.cz
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.sk
22.09.2017
- Zmena registrátora domény AXFO-0004 -> REG-366213
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.eu
- Zmena NS servera ns.axfone.sk -> ns.axfone.cz
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.sk
23.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.cz
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.sk
- Zmena NS servera ns.axfone.sk -> ns.axfone.eu
26.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.sk -> ns.axfone.eu
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.sk
27.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.sk
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.cz
- Zmena NS servera ns.axfone.sk -> ns.axfone.eu
28.09.2017
- Zmena NS servera ns.axfone.cz -> ns.axfone.eu
- Zmena NS servera ns.axfone.eu -> ns.axfone.cz
29.09.2017
- Zmena stavu na OK
12.01.2018
- Doména platná do 16.01.2019v.1.1.3