Užívateľ vlastní celkovo 1 doménu ( Zobraziť )
 Užívateľ je registrátorom 13 domén ( Zobraziť )

v.1.1.3